Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Výroba

Stredisko výroby v Čiernej nad Tisou ponúka svoje produkty v nasledujúcich kategóriách:

 

 

 

Textové pole: »     	Zabezpečovacie zariadenia
Textové pole: »     	Oznamovacie zariadenia
Textové pole: »     	Návestidlá AŽD
Textové pole: »     	Panely, stojany a pulty
Textové pole: » 	Reléové bloky a sady  
Textové pole: » 	Koľajové skrinky 
Textové pole: » 	Prepojky 
Textové pole: » 	Cestná svetelná signalizácia
Textové pole: » 	Elektronický zapojovač SEZ
Textové pole: » 	Transformátory a tlmivky
Textové pole: » 	Prierazky

 ©2007 AŽD, a.s.