Automatizácia železničnej dopravy, a.s. je významným dodávateľom a výrobcom dopravnej zabezpečovacej, signalizačnej a oznamovacej techniky na Slovensku. Svoje pôsobenie postupne rozšírila aj na oblasť  dodávania a servisu telekomunikačných a informačných systémov od domácich i zahraničných dodávateľov. Viac ako 50 ročné úspešné pôsobenie na slovenskom a českom trhu, flexibilná štruktúra a  vysoko kvalifikovaný personál jej umožňujú realizovať aj technologicky náročné investičné celky podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť vlastnými kapacitami zabezpečuje vývoj, projekčné práce, výrobu, montáž a servis zariadení - investičných celkov najmä pre železničnú, cestnú, lodnú a leteckú dopravu na Slovensku.

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

O spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaoblený obdélník: Valné zhromaždenie
Zaoblený obdélník: Dozorná rada
Zaoblený obdélník: Predstavenstvo
Zaoblený obdélník: Riaditeľstvo, a.s
Bratislava
Zaoblený obdélník: Stredisko výroby
Čierna nad Tisou
Zaoblený obdélník: Stredisko montáže
pracoviská
Bratislava  Žilina  Košice
Zaoblený obdélník: Stredisko
zásobovania a odbytu 
Žilina
Zaoblený obdélník: Stredisko projektovania
pracovisko Žilina
Zaoblený obdélník: AŽD Marketing s.r.o
(100% účasť AŽD, a.s.)

Štruktúra

 ©2007 AŽD, a.s.