Železničné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

 

» ŽSR, Dostavba trate Bratislava ÚNS – Petržalka, ŽSR, Žst. Bratislava Petržalka elektronické stavadlo

» ŽSR,UAB – Žilina - Púchov – Horní Lideč

» Slovnaft, GO centrálneho koľajiska

» U.S.Steel Košice, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia Haniská odchod

» Bratislava východ, rekonštrukcia stavadla č.4 a súvisiacich objektov

» U.S.Steel Košice, GO zabezpečovacieho zariadenia stavadlo 2

» ŽSR, Žst. Príbovce OV, SZZ                                                                  

» ŽSR,ET vr. PEÚ Prešov – Plaveč, zabezpečovacie zariadenie staničné, traťové a priecestné

» ŽSR, čiastočné zdvojkoľajnenie trate Kriváň – Zvolen

» D2 Lamačská cesta - Staré Grunty, úpravy zabezpečovacích zariadení

» D1 Vrtižier - Hričovské podhradie, úprava PZS

» U.S.Steel Košice, oprava zabezpečovacieho zariadenia RPS 60                             

» D1 Mengusovce- Jánovce, úsek km 14,230 – 28,850, PZS                              

» ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava 

» U.S.Steel Košice, Výmena návestidiel a premiestnenie rozhlasových stožiarov

   DU Expedície, DU Haniska, DU CPR NR, DU Oceliareň, DU Velká Ida

» KRV žst. Spišská Nová Ves, Úprava zab zar. Na výh.69, 71-75

» ŽSR, Modernizácia žst. Čierna nad Tisou ŠR a NR

Referencie

Cestná svetelná signalizácia

 

» Rekonštrukcia električkového uzla na Kamennom nám. v Bratislave, úprava svetelnej signalizácie

» Cestná svetelná križovatka ulíc Stummerova - Rázusa    v Topoľčanoch

» Križovatka električkovej trate Tunel - Nábrežie arm. gen. L. Sobodu v Bratislave

» I/50  Košice - Južné nábrežie, rekonštrukcia cesty, CSS  priechodov pre peších

» DP Žilina - Ľavobrežná - II. etapa – Košická, CSS križovatiek Košická – Nemocničná a Košická – Pri celulózke

» OAC KAUFLAND Bratislava,  Trnavská ul., CSS križovatiek Trnavská – Sabinovská a  Trnavská – Tomášikova

» PFO na Hodžovom nám. v Bratislave, Preložky a úpravy CSS                                     

» CSS križovatky I/77-II/545 Slovenská-Dlhý rad- Krátky rad v Bardejove        

» CSS križovatky Dlhý rad – Kellerova- Radničné nám. v Bardejove            

» D2 Lamačská cesta – Staré Grunty , CSS križovatiek                                   

Verejné osvetlenie

 

» Cesta I/61, III/0616, III/06167 Senec križovatka, Preložka verejného osvetlenia

» I/50 Bánovce nad Bebravou - križovatka, Osvetlenie križovatky

» Miestne komunikácia Cerová, rekonštrukcia VO na ul. Pod Hájom a Záhrady

» IBV Monarská alej, Chorvátský Grob, časť Čierna voda verejné osvetlenie

» Revitalizácia stredu obce Slovenský Grob, verejné osvetlenie

          

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

 

 

2000

 

2001

2001

2001

2002

2003

2004

2004

 

2004

2005

2005

2005

2006

2006

2006

 

2006       

v realizácii

 

 

1998

 

2000

2000

2002

2003

 

2003

 

2004

2005

2006

v realizácii

 

 

2006

2006

2006

v realizácií

v realizácií

 ©2007 AŽD, a.s.

 

 

1999

2002

2002

2002

 

2003

2004

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

v realizácií

v realizácií

Telekomunikácie a káblové rozvody

 

» D1 Fričovce obchvat, DK – SDK

» ŽSR UAB Žilina - Púchov - Horní Lideč

» Žst. Púchov –RZZ , doplnenie telekomunikačných rozvodov

» Bratislava východ, rekonštrukcia stavadla č. 4 a súv. Objektov, Miestna optická kabelizácia, MK a DK

» U.S.Steel Košice -  Telekom. káble obv. A5-HTR, R3-A13, C9-A10 a p.

» Malacky – rozšírenie mts Pezinská, továrenská a priemyselná zóna

» ŽSR Modernizácia trate Bratislava Rača - Trnava, preložky MK ST

» D1 Vrtižer - Hričovské podhradie, Kabelizácia vzdušných oznamovacích vedení

» PFO na Hodžovom námestí v Bratislave, Preložky telekomunikačných vedení

» Modernizácia žst. Čierna nad Tisou, Miestna kabelizácia, preložky MK ŽSR

» U.S.Steel Košice - Telekomunikačná infraštruktúra PZ3

» Cesta I/61, III/0616 a II/06167 Senec križovatka, Preložka DK, MK a NN

» Cesta I/75, II/561 a II/5617 Galanta križovatka, Preložky DK a telefónnych káblov

» Cesta I/51 Trnava—severný obchvat, I. etapa, Preložky káblov DK a MTS

» Revitalizácia stredu obce Slovesnký Grob, rozvody NN, telefónu a obecného rozhlasu