Manažment kvality

Naším základným mottom vo viac ako 50- ročnej histórii  AŽD, a.s.  je  kvalita poskytovaných služieb naším zákazníkom. Preto pri realizácii celého procesu dodávateľsko-odberateľských vzťahov  je zabezpečené plnenie štandardov kvality s požiadavkami medzinárodnej normy   EN  ISO  9001: 2000 v rozsahu:

 

· poradenstva

· projektovania

· vývoja a výroby zariadení

· montáže zariadení

· údržby zariadení, vrátane záručného a pozáručného servisu

 

Systém je certifikovaný Výskumným ústavom zváračským – Priemyselným inštitútom SR CERTIWELD – certifikačným orgánom kvality. Dokumentácia o činnostiach, ktoré vykonávame je procesná a vypracovaná podľa  ISO 9001:2000.

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

 ©2007 AŽD, a.s.