Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

 

tel.: +421 2 44 45 47 90

fax: +421 2 44 45 45 22

 

e-mail: info@azd.sk

 

IČO: 31 708 498                                                      

DIČ: 2020766891                                   

IČ DPH: SK2020766891

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 10705-012/0200

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3940/B.

Stredisko montáže:                                Sasinková 15, 01 230 Žilina

                                                                    Tel: 041 5625874

                                                                    Fax: 041 5626578

                                                                    Email: montaz@azd.sk

 

Stredisko zásobovania a odbytu:       Sasinková 15, 01 230 Žilina

                                                                    Tel: 041 5626578

                                                                    Fax: 041 5626578

                                                                    Email: zos@azd.sk

 

Stredisko výroby:                                     Železničná 2, 076 43 Čierna nad Tisou

                                                                    Tel: 056 6350597

                                                                    Fax: 056 6350597

                                                                    Email: vyroba@azd.sk

 

Stredisko projektovania:                        Sasinková 15, 01 230 Žilina

                                                                    Tel: 041 5625875

                                                                    Fax: 041 5626578

                                                                    Email: projekcia@azd.sk

 

 

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  ll
Textové pole: O spoločnosti  l
Textové pole: Oblasť činností  l
Textové pole: Výroba  l
Textové pole: Manažment kvality  l
Textové pole: Referencie  l
Textové pole: Kontakt

Kontakt