Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Sicherungsanlage

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

00260E

Upozorňovadlo predzvestné staničné, návesť

00260F

Upozorňovadlo predzvestné traťové, návesť 3

00261

Upozorňovadlo vzdialenostné staničné, návesť

00262

Upozorňovadlo vzdialenostné traťové, návesť

00263C

Výstražný kríž jednokoľajný

00264C

Výstražný kríž viackoľajný

70827A

Výstražník s jednou výstražnou skriňou

70827C

Výstražník s dvoma výstražnými skriňami

90001

Priecestník

90002

Návesť 158

90003

Tabuľka pred zabezpečením priecestia

90004

Návesť 157

Pevná upevňovacia súprava

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt