Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Durchlocher

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

73109C

Prierazka ČSD

73109DS005

Prierazná vložka 500V

73110A

Súprava pre upevnenie prierazky ČSD

73111B           

Prierazná vložka 120V

73125A

Prierazka ČSD typ AŽD 85

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt