Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Prepojky

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

70301A

Prepojka kolíková styková

70302A

Spojka výmen l.

70303A

Spojka výmen II.

70304A

Spojka výmen

70336A

Prepojka stykového transformátora

70336B

Prepojka stykového transformátora

70336C

Prepojka stykového transformátora

70336E

Prepojka stykového transformátora

70344A

Prepojka stykového transformátora METRO

70345A

Univerzálny uholník prepojok

70347A

Skrutková prepojka LC 6/190

70347B

Skrutková prepojka LC 6/250

70347C

Skrutková prepojka LC 6/330

70347D

Skrutková prepojka LC 6/380

70347E

Skrutková prepojka LC 6/470

70354A

Prepojka dvojkolíková LA 2x6

70355A

Jednokolíková prepojka LD 6/220

70355B

Jednokolíková prepojka LD 6/400

70355C

Jednokolíková prepojka LD 6/310

70355D

Jednokolíková prepojka LD 6/450

70356A

Koľajnicová prepojka KB 50/290

70356B

Koľajnicová prepojka KB 50/330

70356C

Koľajnicová prepojka KB 50/400

70356D

Koľajnicová prepojka KB 50/550

70356D-001

Kolík prepojky KB 50

70356DS001

Koľajnicová prepojka atypická KB 50/x

70356E

Koľajnicová prepojka KB 50/700

70356F

Koľajnicová prepojka KB 50/1000

70357A

Koľajnicová prepojka KB 70/290

70357B

Koľajnicová prepojka KB 70/330

70357C

Koľajnicová prepojka KB 70/400

70357D

Koľajnicová prepojka KB 70/550

70357D-001

Kolík prepojky KB 70

70357E

Koľajnicová prepojka KB 70/700

70357F

Koľajnicová prepojka KB 70/1000

70358A

Jednokolíková prepojka KD 16/400

70358D-001

Kolík prepojky KD 16

70359E

Dvojkolíková prepojka KG 50/190

70359F

Dvojkolíková prepojka KG 50/240

70359G

Dvojkolíková prepojka KG 50/370

70359H

Dvojkolíková prepojka KG 50/420

70360

Dvojkolíková prepojka atyp. KG 70/x

70360A

Dvojkolíková prepojka KG 70/190

70360B

Dvojkolíková prepojka KG 70/240

70360C

Dvojkolíková prepojka KG 70/370

70360D

Dvojkolíková prepojka KG 70/420

70362A

Prepojka tlmiviek KH 70/65

70362B

Prepojka tlmiviek KH 70/740

70363A

Prepojka tlmiviek KH 50

70365D-001

Držiak prepojky

70366DS001

Trakčná spojka KH 70

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt