Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Paneele, Gestelle und Pults

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

72040A

Svetelná bunka jednožiarovková

72040B

Svetelná bunka jednožiarovková

72040C

Svetelná bunka jednožiarovková

72040D

Svetelná bunka jednožiarovková

72066A

Radič 2-polohový 45 stup.

72067A

Radič 2-polohový 90 stup.

72068A           

Radič 3-polohový 2x45 stup.

72076A

Tlačidlo 2-polohové vratné

72076B

Tlačidlo 2-polohové vratné vyťahovacie

72077A

Tlačidlo 2-polohové nevratné

72078A

Tlačidlo 3-polohové vratné

72078B

Tlačidlo 3-polohové vrátané vyťahov. plomba

72079A           

Tlačidlo 3-polohové vratné presvetlené

72363A

Kľúč pre bloky

72364A

Rám pre bloky

72368B

Stojan izolovaný

72368C

Stojan izolovaný

72396B

Panel svorkovníc

72478A

Batériová skriňa BS-2

72478DS004

Ovládacia doska

72480D-006

Doska poistková

72480D-007

Doska pre transformátor DTR

72480D-011

Káblový žľab

72480D-013

Doska žiaroviek

72480D-015

Doska ističov

72480D-021

Doska pre tlačidlá I.

72480D-022

Doska pre svorky

72480D-023

Doska pre transformátor ST3-R

72480D-024

Nosník

72480D-025

Doska pre istič a žiarovku

72480D-026

Doska pre tlačidlá II.

72480D-027

Doska pre ovládaciu hlavicu

72480D-028

Doska pre relé RP 701-KČ

72480D-029

Doska pre transformátor PTR

72482A

Polica predná veľká

72482C

Polica

72482D

Polica dvojitá

72493A

Jednodielna stojanová rada /200mm/

72493B

Dvojdielna stojanová rada /200mm/

72493C

Trojdielna stojanová rada /100mm/

72493C

Trojdielna stojanová rada /200mm/

72493D

Štvordielna stojanová rada /100mm/

72493D

Štvordielna stojanová rada /200mm/

72493E

Päťdielna stojanová rada /100mm/

72493E

Päťdielna stojanová rada /200mm/

72570A

Svorkovnicový panel

72570C

Svorkovnicový panel

72570D

Svorkovnicový panel

72570E

Svorkovnicový panel

72571C

Panel voľnej väzby

72571D-026

Panel univerzálny

72571DS010

Doska pre diódy

72572B

Poistkový panel

72595A

Svorkovnicový panel

72595B

Svorkovnicový panel

72595D

Svorkovnicový panel

72595E

Svorkovnicový panel

72628B

Panel voliacej skupiny úplný

72629B

Panel voliacej skupiny kombinovaný

72643B

Poistko-odporový panel

72717B

Panel „B“

72726D

Panel koľaje KP 2 B

72727C

Panel závor MP 2 B

72728C

Panel Sp 2 B

72729D

Panel Up 2 B

73116A

Svorkovnica SV 12

73116C

Svorkovnica SV 12 c

73116D

Svorkovnica SV 12 d

73116E

Svorkovnica SV 12 e

73116F

Svorkovnica SV 12 f

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt