Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Sicherungsmeldewesen

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

54045A

Hlasitá hovorová súprava SHS

55602A

Koncový zosilovač 10 W

57721A

Ústredňa ÚNZ-1

57721B

Ústredňa UNZ-2

57721DS002

Povelový prijímač

57721DS003

Zlučovací zosilovač

57722DS003

Panelový vysielač

57907A

Releový diel rozhlasovej ústredne

57930A

Malá rozhlasová ústredňa

58024A

Káblová skriňa

58025A

Káblová skriňa

58025B

Káblová skriňa

58520A

Ovládacia skriňa rozhlasu OSR 1/1

58520B

Ovládacia skriňa rozhlasu OSR 1/2

58521A

Ovládacia skriňa rozhlasu OSR-3

58525A

Hlavná ovládacia súprava rozhlasu SOH 1

58525B

Hlavná ovládacia súprava rozhlasu SOH 2

58526A

Ovládacia súprava rozhlasu SOK

58526B

Ovládacia súprava rozhlasu SOK

58527A

Ovládacia súprava spätného rozhlasu SOZ

58527B

Ovládacia súprava spätného rozhlasu SOZ

59011D

Doskové uzemnenie

73648A

Menič RMK 75-SP

80067A

Vysielač VKO-1

80068A

Prijímač PSS-1

80069A

Prijímač PST-1

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt