Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Gleiskasten

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

09040A

Skriňa TJA s trafom JOG 4,2 (EOV 4)

72531A

Koľajová skriňa TJA 25/1

72532A

Koľajová skriňa TJA 25/2

72533A

Koľajová skriňa TJA 25/3

72534A

Koľajová skriňa TJA 25/4

72535A

Koľajová skriňa TJA 25/5

72536A

Koľajová skriňa TJA I/C

72536B

Koľajová skriňa TJA l/LST-41

72536DS003

Kondenzátorový blok

72538C

Koľajová skriňa TJA I/NDKS

72538D

Koľajová skriňa TJA NDS-41

72540A

Koľajová skriňa TJA s 1 transfor. PTM

72541A

Koľajová skriňa TJA s 2 transfor. PTM

72542A

Koľajová skriňa TJA

72543A

Koľajová skriňa NK-M

72543B

Koľajová skriňa NS-M

72545A

Koľajová skriňa TJA I/N 275 Hz

72545B

Koľajová skriňa TJA 1/N-41

72546A

Koľajová skriňa TJA I/NK

72547A

Koľajová skriňa TJA I/RK

72548A

Koľajová skriňa TJA I/NKS

72549A

Koľajová skriňa TJA I/KS

72550A

Koľajová skriňa neosadená

72552F

Koľajová skriňa TJA 1/1

72552G

Koľajová skriňa TJA l/R-41

72553B

Koľajová skriňa TJA I/2

72555A

Koľajová skriňa TJA I/3

72556A

Koľajová skriňa TJA I/5

72557A

Koľajová skriňa TJA I/6

72558A

Koľajová skriňa TJA I/7

73625A

Zemná podpera s jednou skrutkou M 12

72103A

Skrutkový uzáver päťhranný

72103B

Skrutkový uzáver pre EOV

72104A

Kľúč päťhranného skrutkového uzáveru

72104B

Kľúč trojhranného skrutkového uzáveru

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt