Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Produkte der Straßenlichtsignalisation

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

22576A

Návestidlo SDN-1 s far. filtrom červeným

22576B

Návestidlo SDN-1 s far. filtrom žltým

22576C

Návestidlo SDN-1 s far. filtrom zeleným

22576D

Návestidlo SDN-1 s far. filt. čer. na vyl.

22576D-009

Štít proti slnku

22576D-016

Symbol chodec stojaci

22576D-017

Symbol chodec kráčajúci

22576D-018

Symbol šípka plná rovno

22576D-019

Symbol dvojšípka rovno-vpravo

22576D-020

Symbol dvojšípka plná rovno-vľavo

22576D-022

Upevňovacia konzola

22576D-024

Nosná trubka

22576D-025

Nosná trubka II. 240 mm

22576D-026

Vymedzovací krúžok

22576D-031

Obrysový symbol pre priamy smer

22576D-032

Obrys. symb. pre priamy smer a odb. vpravo

22576D-033

Obrys. symb. pre priamy smer a odb. vľavo

22576D-041

Kontrastný rám krajný diel

22576D-042

Kontrastný rám stredný diel

22576DS001

Montážne príslušenstvo pre SDN-1

22576DS005

Montážne príslušenstvo na výložník

22576E

Návestidlo SDN-1 s far. filt. žlt. na vyl.

22576F

Návestidlo SDN-1 s far. filt. zel. na vyl.

22577A

Návestidlo SNE-1

22577B

Návestidlo SNE-1

22578D-011

Rýchlostný symbol "30"

22578D-012

Rýchlostný symbol "40"

22578D-013

Rýchlostný symbol "50"

22578D-014

Rýchlostný symbol "60"

22578D-015

Rýchlostný symbol "70"

22578D-016

Rýchlostný symbol "80"

22654A

Stožiarová svorkovnica

22654B

Stožiarová svorkovnica

22654C

Stožiarová svorkovnica

22654D

Stožiarová svorkovnica

22680D

Tlačidlo pre chodcov

22701A

Nosič návestidiel

22701B

Nosič návestidiel

22701C

Nosič návestidiel

22703A

Príruba

22705A

Nosič pre náv. AŽD na výl. stož.

Rádiom riadená svetelná signalizácia JRA-92

 ©2007 AŽD, a.s.

Textové pole: Home  l
Textové pole: Über die Gesellschaft  l
Textové pole: Tätigkeitsgebeit  l
Textové pole: Produkte  l
Textové pole: Qualitätsmanagement  l
Textové pole: Referenzen  l
Textové pole: Kontakt